Het Zeeuws Pact voor bestrijding van kinderarmoede

Het Zeeuws pact is een actief werkmodel voor armoedebestrijding waardoor alle kinderen en jongeren kunnen meedoen.

Alle kinderen en jongeren doen mee
In Zeeland krijgen alle kinderen en jongeren de kansen die zij verdienen. Op school krijgen zij onderwijs, maar kunnen zij ook mee op schoolreisjes, kunnen ze mee op kamp en werken zij met alle moderne technieken. Thuis is er voldoende en gezond eten, hebben ze kleren waarin zij lekker kunnen bewegen en is er voldoende speelgoed om mee te spelen. De kinderen en jongeren ontwikkelen zich door te doen wat zij leuk vinden: sporten, scouting, toneel of dansles. Bij ziekte of sociaal- emotionele problemen, krijgen zij de zorg die zij nodig hebben.

De ongeveer vijfduizend kinderen en jongeren die opgroeien in armoede (in Zeeland) staan met dit pact niet meer langs de zijlijn. Zij groeien door meedoen. In Zeeland hoeft Fleur haar interesse in paardrijden niet opzij te schuiven door gebrek aan geld. Wij hebben hier regelingen voor.

Wij gaan voor effectiviteit: we werken samen met iedereen die zich in wil zetten voor kinderen en jongeren in armoede. Ambtenaar, docent, burger, ouders of ondernemer; iedereen kan zijn steentje bijdragen.

Armoede als vorm van onrecht
Wij zien armoede als een vorm van onrecht en maken dat in onze provincie bespreekbaar. Wij zetten ook in op educatie. Gemeenten, professionals en leraren worden geschoold in het signaleren, het begrijpen en het aanpakken van armoede: wat betekent het opgroeien in armoede voor kinderen en jongeren en waar komen zij tekort?

Wij weten hoe groot de armoede onder kinderen en jongeren is. We hebben zicht op de cijfers, maar we weten van professionals en wijkteams ook welke problemen er spelen in arme gezinnen.
Kinderen en jongeren praten mee

In Zeeland zijn wij ook in gesprek met de hoofdrolspelers: hoe ervaren de kinderen en jongeren zelf hun situatie, waar lopen zij tegenaan en waar hebben zij behoefte aan? Zo kunnen wij hen bieden wat ze nodig hebben.

Samenwerking
Gemeenten werken samen en stellen daarvoor armoedeambassadeur aan. Zij zijn op de hoogte van het beleid en zijn het aanspreekpunt voor iedereen die zich met dit onderwerp bezighoudt. Zij komen samen en wisselen informatie uit. Wij willen een eenduidig beleid, gebaseerd op hetzelfde principe. Wanneer wij elkaars beleid begrijpen, werken wij beter samen.

Sluitende aanpak
Wij zorgen er voor dat er in onze provincie voor deze kinderen en jongeren genoeg voorzieningen zijn. We zorgen voor fijne speelplekken buiten, organiseren gratis activiteiten in de wijk en staan open voor nieuwe burgerinitiatieven. We werken ook samen met landelijke organisaties zoals het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Zo kunnen kinderen en jongeren uit minimagezinnen meedoen bij een sportvereniging of een toneelclub. De Kledingbank Zeeland biedt nieuwe kleding en Stichting Jarige Job maakt voor ieder kind een fijne verjaardag mogelijk. Wat zijn wij trots op onze lokale organisaties. Stichting vakanties minima Walcheren biedt low-budget vakanties voor de kinderen en hun gezin. In Middelburg kunnen kinderen en jongeren gratis naar de bibliotheek en het Zeeuws museum tot hun achttiende. Wist u dat stichting Speelgoedbank Zeeland speelgoedpakketten heeft voor kinderen die ook naar de Kledingbank komen? Daardoor kunnen in Zeeland alle kinderen en jongeren meedoen. Opgroeien in een arm gezin zal hen niet tegenhouden om zich te ontwikkelen, plezier te hebben en kind te zijn.

Verantwoordelijkheid
Maar het meest trots zijn wij er op dat met onze steun en hulp het mogelijk wordt gemaakt dat de ouders de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun kinderen en hen opvoeden tot volwaardige deelnemers in onze samenleving.

Download
Wilt u het zeeuws pact downloaden als pdf? Klik dan hieronder op de knop.
DOWNLOAD →

Zeeuws Pact ondertekenen
Wilt u/uw organisatie het Zeeuws Pact ondertekenen, meldt u zich dan hiervoor aan via onze contactpagina , ovv “ondertekenen Zeeuws Pact”.