Door de invoering van een abonnementstarief dreigen veel mensen zorg via de WMO te verliezen. Voor veel van hen is 19 euro per maand teveel, stelt Maureen van der Pligt. Hanteer een nultarief voor minima.

“Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, aldus het kabinet. Een mooi
streven als de zorg voor mensen in hun eigen huis dan ook op orde is. Juist op zorg in de huishouding, bij ouderen vaak cruciaal, wordt beknibbeld”

Lees het gehele artikel HIER.