Stichting Splinter Zeeland heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit:

  • Voorzitter: dhr. F. van Kollem
  • Secretaris: dhr. F.J.H. Langendam (vacature)
  • Penningmeester: dhr. F.J.H. Langendam (vacature)
  • Algemeen bestuurslid: vacature

Daarnaast heeft de stichting algemene bestuursleden: dit zijn vertegenwoordigers die rechtstreeks worden gekozen of zijn afgevaardigd vanuit gezamenlijke cliëntenraden van de gemeentelijke sociale dienst.

Namens cliëntenraden zitten de volgende personen in het algemeen bestuur:

Cliëntenraad Walcheren:

Cliëntenraad Hulst:

  • Mw. T. Kharouk
  • Mw. E. van Vliet

Cliëntenraad Oosterschelde:

  • Dhr. J.C. Jansen
  • vacature

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22062895 / RSIN: 817425792
Onze bankgegevens IBAN: NL58 INGB 0004 6269 43

Statuten van de stichting

Deze zijn hier te raadplegen.