Geachte belangstellende van de Stichting Splinter Zeeland.

Splinter komt op voor en behartigt de belangen van mensen met een minimuminkomen in de Provincie Zeeland. Zij pleit voor de erkenning van armoede en sociale uitsluiting als maatschappelijk probleem én voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een Zeeuws brede aanpak hiervan c.q. ondersteuning van mensen met een minimuminkomen in de provincie Zeeland.

Splinter stimuleert daartoe gemeenten en organisaties/instellingen om actief beleid te voeren en maatregelen, producten en/of diensten te ontwikkelen en beschikbaar te stellen én om zo goed mogelijk onderling  samen te werken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland.

Onze stichting werkt volledig met vrijwilligers die niet betaald worden voor hun werkzaamheden, maar uiteraard zijn er wel onkosten zoals de kosten voor het onderhoud van de website, vergaderkosten, etc.

Helaas krijgt de stichting GEEN subsidie of andere financiële ondersteuning dus is zij volledig afhankelijk van vrijwillige donaties van personen die de werkzaamheden willen ondersteunen.

Bent u bij machte om onze werkzaamheden te ondersteunen dan stellen wij dat zeer op prijs.

Vul dan svp onderstaande gegevens in en druk daarna op de button Doneren, wij bedanken u dan heel hartelijk.

Bedrag