De Landelijke Cliëntenraad (LCR) presenteert eigen onderzoek naar de stand van zaken bij het creëren van Beschut werkplekken.
Klik hier om het rapport Thermometer Beschut werk – wel budget, geen werkplekken hier te downloaden.