We kunnen terugkijken op een geslaagde themamiddag, die bezocht werd door ca 40 personen van allerlei organisaties die bij dit thema hun betrokkenheid hebben getoond. Onze dank gaat nogmaals uit naar de Provincie die deze middag mede mogelijk heeft gemaakt door de zaal ter beschikking te stellen en ook gezorgd heeft voor de koffie en thee bij ontvangst en een drankje met een borrelnootje na afsluiting van de themamiddag.

Hier kunt u de lezingen en presentaties van deze geslaagde themamiddag downloaden (beweeg de muis over de onderdelen en u ziet of deze presentatie is te downloaden, klik dan op de gewenste presentatie).

 • Vraag (ggd): Er zijn te weinig mogelijkheden voor de meest kwetsbare groep met bijv groot gezin? Waarom worden de buurtbussen niet breder ingezet? Daar aansluitend de haltetaxi op afroep.
 • Antwoord: We moeten meer naar vervoer als het nodig is en niet alleen via de vaste lijnen. Mogelijk kunnen we meer vrijwilligers inzetten met een kleine vergoeding.
 • Vraag: u vergeet de jeugd die afhankelijk is van de jeugdhulpverlening.
 • Antwoord: De financiering van Intervence is voldoende en is zeker vergelijkbaar met andere provincies.

Presentatie Dennis Plantinga

De presentatie bestond uit een interactieve cessie met een 9-tal vragen of stellingen, die door de aanwezigen in de zaal met hun mobiele telefoon beantwoord konden worden.

 • Alle 13 gemeenten zijn aangesloten bij het JFSC
 • Hoeveel zeeuwse kinderen groeien op in huishoudens met kans op armoede? -> Ca 6000
 • 120% sociaal minimum voor alleenstaande ouder; hoeveel is dat nu eigenlijk (bruto)? -> € 1200.
 • Hoeveel sportkansen heeft het JFS in de afgelopen 10 jaar geboden? -> 15000. Er is nog geen limiet bereikt qua financiële middelen voor de sportactiviteiten. Gemeentes zijn de financiële bronnen en particulieren. Geen reiskosten vergoeding wel hulp bij het zoeken.
 • Wat is de meest populaire sportactiviteit in Zeeland? -> Zwemmen en zwemlessen.
 • Wat is de meest populaire cultuuractiviteit in Zeeland? -> dansles
 • Hoe kun je aanmelden bij JFSC? Dit gaat via tussenpersonen. Hoeveel zijn er in Zeeland? >500 (eenmalige aanmelding bij tussenpersoon, dus niet opnieuw aanmelden nodig bij JFSC. Thans 637 tussenpersonen. Rechtstreekse aanmelding is ook mogelijk bij JFSC.
 • JFSC zet het kind centraal via Kansen voor alle kinderen. Welke partij is hier niet bij? -> Oranjefonds (wel beschikbaar: Stichting Jarige Job, Fonds Kinderhulp)
 • Er komen veel donaties in 2018. Hoeveel uit Zeeland? -> € 75.000 uit het private deel.

Presentatie Chris Simons (helaas is de integrale tekst nog niet beschikbaar)

Enkele onderdelen waren:

 • Hoe kunnen we de regelingen nog beter bekend maken bij de kinderen?
 • Hoe de kinderen zelf beter benaderen en hoe beter de problemen te herkennen? Waar kan ik naartoe om hulp te vinden?
 • Gebruik van alle stichtingen (voedsel- en kledingbanken) beter onder de aandacht brengen. Hoe kunnen wij de organisaties ondersteunen (gelden zijn voor de weg te geven zaken)?
 • Welke voorzieningen zijn er? 120% of 130%. Klijnsmagelden zijn ook ingezet.
 • Hoe kunnen we het verbreden van werk en inkomen naar onderwijs. Ouders natuurlijk niet vergeten.
 • Dit zijn de plannen voor de komende jaren, dus over 3 jaar nagaan of het pact breder is geworden.
 • Communicatie, voorzieningen en de verbreding zijn prioriteiten, zowel voor ouders als de jeugd.
 • Vraag: Voedselbank ombouwen tot supermarkt en daarmee de drempel verlagen? Er is ook ruimte om een kopje koffie te drinken. Hoe kun je meer anoniem aangeven dat je in de schulden zit? Schaamte is er nog wel.
 • In Walcheren is er een vroegsignalering op huurschuld en zorgt voor minder uitzettingen.
 • Vraag: worden de ervaringen gedeeld met andere gemeentes?
 • Antwoord: Tussen de Zeeuwse wethouders worden de ervaringen gedeeld, ook vanuit VNG.

Presentatie Alie van der Wal

Presentatie Edith van Vliet

Presentatie Frans van Kollem

JFSC
JFSC-2