Persoonsgegevens

Splinter Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van haar website (www.splinterzeeland.nl) en van aan haar verstrekte persoonsgegevens door (potentiële) deelnemers. Splinter Zeeland gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens en houdt zich hierbij aan de eisen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Er zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo zijn alle medewerkers van Stichting Splinter Zeeland die van gegevens kennis kunnen nemen gehouden aan geheimhouding daarvan.

Per e-mail of webformulier verstrekte persoonlijke informatie wordt gebruikt voor de afhandeling van een vraag, aanmelding of het geven van een reactie. Splinter Zeeland bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van onze onderlinge communicatie.

ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Voor het doen van donaties maken wij gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener en gegevens in die context kunnen worden gedeeld.

Meer informatie

​U hebt recht op inzage in en correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens. Wilt u van dit recht gebruikmaken, of heeft u andere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons secretariaat via e-mailadres secretariaat@splinterzeeland.nl