Stichting Splinter Zeeland heeft een dagelijks bestuur dat  bestaat uit:

  • Voorzitter: mw. C. den Heijer a.i.
  • Secretaris: dhr. F.J.H. Langendam a.i.
  • Eerste penningmeester: mw C. den Heijer
  • Tweede penningmeester: dhr. A. Soplantila

Daarnaast heeft de stichting algemene bestuursleden: dit zijn vertegenwoordigers die rechtstreeks worden gekozen of zijn afgevaardigd vanuit bij  armoede betrokken organisaties.