Stichting Splinter Zeeland heeft een dagelijks bestuur dat  bestaat uit:

  • Voorzitter: mw. M. Doornekamp (waarnemend)
  • Secretaris: dhr. F.J.H. Langendam (waarnemend)
  • Penningmeester: dhr. F.J.H. Langendam (ad interim)

Daarnaast heeft de stichting algemene bestuursleden: dit zijn vertegenwoordigers die rechtstreeks worden gekozen of zijn afgevaardigd vanuit bij armoede betrokken organisaties.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22062895 / RSIN: 817425792
IBAN: NL58 INGB 0004 6269 43