VLISSINGEN – Na de succesvolle aanpak van vorig jaar stijgt het aantal Walchenaren met een uitkering weer, en harder dan verwacht. Orionis Walcheren is er zelf verbaasd over, zegt Peter Dingemanse. ,,Dit valt ons ook tegen.’’

Op 1 januari 2018 telde Walcheren 3378 mensen met een uitkering. Op 1 april waren dat er 3424 – een toename van 46. Daarmee nadert Orionis veel sneller de lijn die in de begroting was uitgezet.

De sociale dienst had rekening gehouden met een lichte toename. Dat is elk jaar zo in het eerste kwartaal, bijvoorbeeld door seizoensarbeid. ,,Pas na april neemt de werkgelegenheid in bijvoorbeeld toerisme weer toe, en die daalt dan weer in de laatste maanden van het jaar’’, zegt Dingemanse.

Maar de groei van het aantal uitkeringen blijkt sterker dan alleen die seizoensinvloed. ,,En die is ook groter dan we hadden ingeschat. We zien bijvoorbeeld relatief veel jongeren in de bijstand komen.’’

Orionis

Ook dat is slechts deels een jaarlijks beeld. Jongeren die hun studie afbreken, doen dat voor 1 februari in verband met de studiefinanciering. Maar dit verklaart niet het totale aantal jongeren dat er bij is gekomen, zegt Dingemanse. ,,Kennelijk pakken we de jeugdwerkloosheid nu onvoldoende aan. Dat gaan we de komende maanden dus steviger doen.’’

Een ander effect dat zich nu wreekt, is het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd. ,,De AOW-leeftijd is drie maanden opgeschoven. Dat betekent dat mensen nu per 1 januari van de bijstand naar een pensioen zijn gegaan, maar pas per 1 april.’’

Bron: PZC 07-04-2018