Wat is een kindpakket?

Een kindpakket is een samenhangend pakket van initiatieven en regelingen gericht op kinderen die geconfronteerd worden met (de gevolgen van) armoede. Het kindpakket, zoals bedoeld door de Kinderombudsman, kenmerkt zich vooral doordat producten en/of diensten in natura worden verstrekt. Het kindpakket is eenvoudig en toegankelijk voor zowel ouders als kinderen.

In 2014 zijn een aantal gemeenten begonnen met de ontwikkeling van een eigen kindpakket. In 2015 had al bijna 12,5% van de gemeenten een kindpakket. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren verder door zal zetten, en dat een kindpakket daarmee een vast onderdeel zal worden van gemeentelijk armoedebeleid.

De kenmerken van kindpakketten zoals gemeenten deze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld lopen sterk uiteen. In een aantal gevallen is het kindpakket vooral een bundeling van bestaande regelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan sport- en cultuurregelingen. Deze lokale voorzieningen bestonden al, maar zijn in de afgelopen periode herbenoemd als ‘kindpakket’.

Overige links en of downloads:
Brochure kinderombudsman
DOWNLOAD →

Notitie kindgericht armoedebeleid (kinderombudsman 2019):
Download

Andere links mbt kinderarmoede:

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/ovm/armoede-in-de-klas-zo-ga-je-ermee-om/

https://www.samenvoorallekinderen.nl/media/1224/handreikingplusarmoedeplusinteractief.pdf