De gemeente Middelburg heeft een Kadernota Armoedebeleid 2015-2018 en voor de Walcherse gemeenten is er een Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018.

Orionis Walcheren voert het armoedebeleid uit voor de Walcherse gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

Bezoekadres Orionis Walcheren:
Oostsouburgseweg 10, 4382 NH Vlissingen
Postbus 1, 4380 AA Vlissingen
Tel : 0118- 43 27 00

Op deze webpagina en de folder ‘’Rondkomen op Walcheren’’ is een overzicht van alle inkomensondersteunende regelingen voor tegemoetkomingen voor inwoners met een laag inkomen. De regelingen zijn niet alleen voor inwoners met een uitkering (bijstand) maar ook voor alle inwoners met een laag inkomen, dus ook uit werk of een andere uitkering dan bijstand. Het gaat hier om algemene informatie. Op de website van Orionis Walcheren staat een uitgebreide toelichting met hoogte van de vergoedingen en de inkomensgrenzen. Deze bevatten steeds geactualiseerde cijfers.

Gemeente Middelburg kent verschillende regelingen om armoede te bestrijden.

Bijzondere bijstand

Inwoners van Walcheren met een laag inkomen kunnen geld krijgen om bijzondere kosten te betalen. Bijvoorbeeld als de wasmachine stuk gaat of als iemand extra kosten maakt. Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage voor alle mensen die een laag inkomen hebben.

Meer informatie over bijzondere bijstand

Kindpakket

Opgroeiende kinderen kosten geld. Er zijn verschillende regelingen (Kindpakket) die u tegemoet kunnen komen in deze kosten. Op de website van Orionis Walcheren leest u welke regelingen er zijn.

Fonds cultuur, sport en onderwijs

Met een laag inkomen is het vaak moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Dit geldt ook voor mensen die werken. Via het fonds Cultuur, sport en onderwijs kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Deze vergoeding is ook voor schoolkosten.

Meer informatie over het fonds Cultuur, sport en onderwijs

Individuele studietoeslag

De gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen hebben de Verordening Individuele Studietoeslag vastgesteld. Deze toeslag is bedoeld voor mensen die studeren en door een arbeidsbeperking het minimumloon niet kunnen verdienen. Het is een extra steuntje in de rug en is bedoeld om toch een studie te volgen.

Meer informatie over individuele studietoeslag

Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland

De gemeente Middelburg wil met de deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds Sport en Cultuur kinderen tussen 4-18 jaar van ouders met een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm) een kans bieden te gaan sporten bij een Middelburgse sportvereniging. Het jeugdsportfonds voorziet  in de betaling van sportlidmaatschap en sportkleding voor kinderen uit gezinnen die door de thuissituatie anders niet aan sporten kunnen deelnemen.

Voor meer informatie en voor de verdere spelregels van het Jeugdsportfonds kunt u kijken op de website van gemeente Middelburg en op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Individuele inkomenstoeslag

Het kan zijn dat u al langer een laag inkomen hebt uit een uitkering of uit werk. Misschien hebt u dan wel recht op een extra vergoeding. Ook wel een individuele inkomenstoeslag genoemd.

Meer informatie over de individuele inkomenstoeslag

Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

Via de Walcherse gemeenten biedt Orionis Walcheren alle inwoners van Walcheren (studenten uitgezonderd) de mogelijkheid om deel te nemen aan een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). Deze CZG wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ. Met deze verzekering bent u tegen redelijke kosten goed verzekerd. Er worden ook twee aanvullende verzekeringen aangeboden. Voor het inkomen en vermogen gelden wel voorwaarden.

Meer informatie over de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

Vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u door een chronische ziekte of handicap extra kosten moeten maken die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben voor hun inwoners een regeling vastgesteld voor chronisch zieken en gehandicapten.

Meer informatie over de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten

Rondkomen op Walcheren

De folder Rondkomen op Walcheren geeft u een overzicht van regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken. Dat geldt niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook met een laag inkomen komt u soms in aanmerking.

Download de folder Rondkomen op Walcheren

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of komt u in een schuldsituatie? Dan ondersteunt Orionis Walcheren u op verschillende manieren.

Kijk voor meer informatie op de website van Orionis Walcheren

Gratis magazine met tips voor minima

De drie Walcherse gemeenten hebben in 2017 gezamenlijk een magazine uitgegeven. Speciaal gericht op kinderen en ouders die rond moeten komen van een laag inkomen. Het gratis magazine ‘Dina schrijft’ bestaat uit twee delen, een deel gericht op kinderen en een deel gericht op ouders.
Het magazine is van 2017 maar biedt nog steeds goede tips. Bekijk voor de digitale versie
Op het stadskantoor liggen nog papieren exemplaren.

Overige hulp

Formulierenbrigade

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Of vinden ze het moeilijk om deze aan te vragen. Hierdoor laten ze geld liggen. Dat is zonde. Daarom hebben we in de gemeente Middelburg een Formulierenbrigade. Deze Formulierenbrigade helpt en adviseert mensen op welke regelingen en voorzieningen ze recht hebben. Verder helpt de Formulierenbrigade bij het invullen van de aanvraagformulieren. De Formulierenbrigade is bedoeld voor alle inwoners van Middelburg met een laag Inkomen (tot ongeveer 130% van het sociaal minimum).

Spreekuur van de Formulierenbrigade: gebouw van Porthos, Sint Sebastiaanstraat 12,
op: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Kwijtschelding belasting

Heeft u een laag inkomen. Dan kunt u kwijtschelding vragen bij Sabewa. Kijk voor informatie op www.sabewazeeland.nl/

Huur- en zorgtoeslag

Bij de Belastingdienst Toeslagen kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten van uw zorg verzekering (zorgtoeslag) en de huur (huurtoeslag). Dit kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Voor informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door heffingskortingen hoeft u minder belasting en premies te betalen. Voor informatie kunt u terecht bij de belastingdienst www.belastingdienst.nl

Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget

Bij de Belastingdienst Toeslagen kunt u Kinderopvangtoeslag en mogelijk een Kindgebondenbudget aanvragen. Het Kindgebondenbudget is een bijdrage voor kinderen tot 18 jaar. Voor informatie: www.belastingdienst.nl (toeslagen).

Voedselbank Walcheren

Heeft u financiële problemen en kunt u daardoor geen boodschappen doen? De Voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten. Een aanvraag voor een pakket kan allen via erkende hulpverlenende instanties. Voor meer  informatie: www.voedselbankwalcheren.nl

Leergeld Walcheren

Stichting Leergeld Walcheren helpt kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Kinderen krijgen kansen om mee te kunnen doen aan sport. Leergeld kan een bijdrage leveren in de schoolkosten. Voor aanvragen en informatie kunt u terecht op www.leergeld.nl/walcheren

Kledingbank Zeeland

Stichting Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan mensen die dat zelf niet kunnen betalen. Voor meer informatie gaat u naar www.kledingbank-zeeland.nl

Speelgoedbank Zeeland

De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat het terecht komt bij die gezinnen met kinderen die met deze armoede te maken hebben en die dit goed kunnen gebruiken.
Kijk voor informatie naar de website www.speelgoedbankzeeland.nl

Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren helpt alle inwoners van Walcheren met een uitkering of een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op de website www.socialeclientenraadwalcheren.nl