KLEDING

Kledingbank (Middelburg)
0118-227310
kledingbankzeeland@gmail.com
http://www.kledingbank-zeeland.nl/

 

VOEDSEL

Voedselbank  ‘de Bevelanden’
0113-851635
http://voedselbankdebevelanden.nl/

 

SPORT/CULTUUR

Jeugdsportfonds
zeeland@jeugdsportfonds.nl
http://zeeland.jeugdsportfonds.nl/395/contact

Jeugdcultuurfonds
0113-277106
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/zeeland/

Declaratiefonds
0113 – 23 91 00
http://www.grdebevelanden.nl/wiz/declaratiefonds_44484/

 

TWEEDEHANDS

Dorcas Kringloop
0113-340787
http://dorcas.nl/over-dorcas/dorcas-winkels2/kapell/

 

OVERIG

Stichting Leergeld Oosterschelderegio
0113 – 764 148
http://www.leergeld.nl/oosterschelderegio/

Fiets- en reiskostenvergoeding
http://www.grdebevelanden.nl/wiz/fiets-en-reiskostenvergoeding-voor-schoolgaande-kinderen_44049/

Bijzondere bijstand (vergoeding fiets, openbaar vervoer, computer, indirecte schoolkosten)
0113 – 37 73 77
http://www.noord-beveland.nl/leven-wonen-en-werken/werk-en-inkomen_41355/item/declaratiefonds_18271.html

Stichting Scholenvervoer Zeeland
https://www.scholierenvervoerzeeland.nl/

Vergoeding leerlingenvervoer
0113 – 23 83 42
http://www.borsele.nl/bestuur-organisatie/digitaal-loket_42971/product/leerlingenvervoer-vergoeding_545.html

Weekje vakantie
0113 – 23 91 00
http://www.goes.nl/wiz/kindregelingen_44846/

 

Download
Wilt u de sociale kaart van Kapelle downloaden als pdf? Klik dan hieronder op de knop.
DOWNLOAD →