Op donderdag 26 maart 2020 is er een actiebijeenkomst in Goes rondom de (FNV) campagne voor een hoger minimumloon in Nederland: #Samenvoor14

Heb jij een baan met minimumloon of daar net boven? Of zit je in een uitkering? Krijg je AOW? Heb je het idee dat de boodschappen steeds duurder worden, maar je inkomen niet meegroeit? Terwijl de regering zegt dat de crisis voorbij is….

Twee miljoen mensen voelen op dit moment niets van de economische groei. Sterker nog, hun inkomen is in de afgelopen veertig jaar twintig procent minder waard geworden! En dat, terwijl de winsten van grote bedrijven groter en groter worden. Nederland is gigantisch rijk. Die rijkdom gaan we eerlijker verdelen. Het minimumloon moet daarom om te beginnen naar 14 euro per uur. Daarmee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW.

Door eerst lokaal steun op te bouwen, kunnen we daarna de krachten bundelen en bij de landelijke overheid erop aandringen dat het minimumloon daadwerkelijk verhoogd moet gaan worden. En dat is goed voor iedereen die het niet al te breed heeft, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of gezondheid. We moeten samen een vuist maken. Iedereen die dat wil kan bijdragen, in zijn of haar stad of regio. Ook in Goes!

Op deze actiebijeenkomst wordt de campagne (kort) toegelicht en is er ruimte voor vragen. Daarna gaan we bedenken wat er in Goes gedaan kan worden om te zorgen dat het minimumloon omhoog gaat.

Wie wil, kan gelijk aan de slag met elkaar! We proberen op deze avond direct een aanzet te geven voor een lokale groep. 

#Samenvoor14 #Goesvoor14

Tijd: 19.30-21.00 uur (inloop 19.00 uur)

Locatie:  Wulfaertstraat 5, 4461 HS, Goes

https://www.facebook.com/events/491832244813335/

https://www.voor14.nl/over

https://www.voor14.nl/goes26_03_20