In het voorjaar van 2021 start Emergis preventie met een jongerengroep in de Oosterschelderegio en Walcheren en een kindergroep in Goes. Beide groepen zijn bedoeld voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving. Nu de sociale leefomgeving van de meeste kinderen hoofdzakelijk wordt beperkt tot binnenshuis door de huidige coronaregels, is het des te belangrijker om met deze groep in contact te blijven. In cursusvorm leren kinderen te praten over de problemen thuis. De cursus is gratis en start zodra er voldoende aanmeldingen zijn.

Kinder- en jongerengroep

De Kindergroep is bedoeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar, de Jongerengroep voor jongeren van twaalf tot zestien jaar. De kinderen praten met elkaar over thuis. Zij krijgen informatie, ze maken opdrachtjes en doen samen spelletjes en andere ontspannende dingen. De begeleider komt vooraf één keer thuis om kennis te maken met het kind en de ouders. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en een herhalingsbijeenkomst. Voor de ouders is er een ouderavond en een eindgesprek.

KOPP/KOV

De kinder- en jongerengroep van Emergis preventie behoren tot de KOPP/KOV activiteiten. Dit zijn activiteiten voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Het hebben van een ouder met dergelijke problemen kan voor een kind erg moeilijk zijn, ongeacht of een kind nog heel jong of al lang volwassen is. Soms zijn er veel spanningen in een gezin, of wordt er nooit over de problemen gepraat. Door de geldende beperkingen en maatregelen naar aanleiding van het coronavirus kunnen deze spanningen hoger oplopen dan ooit.

Door middel van de KOPP/KOV-activiteiten stimuleert het Emergis preventieteam dat KOPP/KOV-kinderen wél over hun situatie praten. Op die manier kan voorkomen worden dat ze (later) zelf problemen krijgen.

Aanmelden kinder- en jongerengroep

Aanmelden kan snel en eenvoudig bij Emergis preventie door te bellen met 0113 26 71 43 of te mailen naar info@emergispreventie.nl