Kindpakket

Opgroeiende kinderen kosten geld. Er zijn verschillende regelingen die u tegemoet kunnen komen in deze kosten. Op de website van Orionis Walcheren is een speciaal gedeelte ingericht met informatie over het Kindpakket.

Hulp bij schulden

Als u schulden heeft of als u dreigt in schulden te komen, ondersteunt de gemeente u op verschillende manieren. Onder andere door het beiden van budgetbeheer, schuldregeling, bewindvoering en nazorg.
De schuldhulpverlening wordt aan alle inwoners op Walcheren aangeboden door Orionis WalcherenPorthos en Maatschappelijk Werk Walcheren.

Sociale Cliëntenraad Walcheren

De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) is er voor de belangen van cliënten van Orionis en alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en biedt hulp, informatie en advies. Een andere taak van de SCW is het gevraagd en ongevraagd adviseren van:

  • Orionis Walcheren (onderwerpen werk en Inkomen, Participatiewet en de dienstverlening);
  • De 3 Walcherse colleges en gemeenteraden over het sociale- en armoedebeleid.

De Sociale Cliëntenraad Walcheren neemt ten opzichte van de Walcherse gemeenten en Orionis Walcheren een onafhankelijke positie in.

Contact

  • Het bezoekadres van De Sociale Cliëntenraad Walcheren is Mercuriusweg 19, 4382 NC Vlissingen;
  • Op maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur. U hoeft zich vooraf niet aan te melden;
  • E-mail: s.c.walcheren@zeelandnet.nl, telefoonnummer (0118) 61 42 99.