De Gemeente Sluis ons nog geen informatie verstrekt over het kind-armoedebeleid binnen deze gemeente.