Met opgroeiende kinderen kunnen de kosten flink oplopen. Er zijn verschillende regelingen die tegemoet kunnen komen in deze kosten.

Kinderbijslag
De kinderbijslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Als u kinderen heeft in de leeftijd van 0 tot 18 jaar komt u hiervoor automatisch in aanmerking.
De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van uw kind.
www.svb.nl/kinderbijslag

Kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget
Via de toeslagen van de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag en mogelijk ook een kindgebondenbudget aanvragen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger uw kinderopvangtoeslag.
Het kindgebondenbudget is een bijdrage voor kinderen tot 18 jaar. Dit budget krijgt u naast de kinderbijslag. Of u hiervoor in aanmerking komt en de hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en de leeftijd van de kinderen.
www.toeslagen.nl

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld is een stichting voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar die leven in een gezin met een laag inkomen. De stichting kan een financiële bijdrage leveren aan binnen- en buitenschoolse activiteiten voor uw kinderen, denk aan materialen die nodig zijn voor school of voor schoolreis.
www.leergeld.nl/oosterschelderegio

Jeugdsportfonds Sport en cultuur Zeeland
Het jeugdsportfonds Sport en cultuur Zeeland is er speciaal voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Het fonds wil dat alle kinderen kunnen sporten of bijvoorbeeld naar muziek- of theaterles kunnen. Dus ook kinderen van ouders die het eigenlijk niet kunnen betalen. De gemeente Reimerswaal is bij het fonds aangesloten.
Uw kind kan aangemeld worden door een erkende hulpverlenende organisatie.

Speelgoedbank Zeeland 
De Speelgoedbank verzamelt nieuw en  tweedehands speelgoed. Zij zorgen ervoor dat dit speelgoed terecht komt bij gezinnen met kinderen die dit goed kunnen gebruiken. Wilt u gebruik maken van de Speelgoedbank? Dan kunt u een doorverwijzing vragen bij een erkende hulpverlenende organisatie.
www.speelgoedbank-zeeland.nl

WAT IS EEN ERKENDE HULPVERLENENDE ORGANISATIE?

Sommige regelingen werken met het principe van doorverwijzing. U kunt dan niet zelf een regeling aanvragen maar een medewerker van een hulpverlenende instantie waar u contact mee heeft, kan dat voor u doen. Denk bijvoorbeeld aan een jongerenwerker, huisarts, maatschappelijk werker, jeugd-verpleegkundige, iemand van de GGD, schuldhulpverlener of uw klantmanager bij de afdeling WIZ.
Meer informatie: www.grdebevelanden.nl/doorverwijzing