Opgroeiende kinderen kosten geld. Er zijn verschillende regelingen die u tegemoet kunnen komen in deze kosten. Hieronder treft u diverse regelingen voor kinderen aan. In het Kindpakket zijn diverse gemeentelijke regelingen via Orionis opgenomen, maar ook landelijke regelingen en overige voorzieningen. Deze staan ook onder Armoedebeleid Middelburg en onder dit hoofdstuk vermeld.

Kinderbijslag

Een bijdrage van de overheid voor de kosten die horen bij de opvoeding van een kind.
Dit kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl

Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget

Bij de Belastingdienst Toeslagen kunt u Kinderopvangtoeslag en mogelijk een Kindgebondenbudget aanvragen. Het Kindgebondenbudget is een bijdrage voor kinderen tot 18 jaar.

Stichting Leergeld

Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld schoolkosten, schoolreis of sport. Dit kunt u aanvragen bij Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/walcheren

Jeugdsportfonds Sport en cultuur Zeeland

Met een laag inkomen is het vaak moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Dit geldt ook voor mensen die werken. Via het fonds kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. Deze vergoeding is ook voor schoolkosten.

Meer informatie over het fonds Cultuur, sport en onderwijs

Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland

De gemeente Middelburg wil met de deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds kinderen tussen 4-18 jaar van ouders met een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm) een kans bieden te gaan sporten bij een Middelburgse sportvereniging. Het jeugdsportfonds voorziet  in de betaling van sportlidmaatschap en sportkleding voor kinderen uit gezinnen die door de thuissituatie anders niet aan sporten kunnen deelnemen.

Meer informatie over het Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland

De gemeente Middelburg neemt deel aan het Jeugdcultuurfonds Zeeland. Hiermee willen wij bereiken dat kinderen tussen 4-18 jaar van ouders met een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm) kansen krijgen om te kunnen zingen, dansen, toneel te spelen of een muziekinstrument te bespelen. Deze activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de jongere en draagt bij aan vriendschappen en sociale contacten.

Meer informatie over het Jeugdcultuurfonds

Speelgoedbank Zeeland

De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat het terecht komt bij die gezinnen met kinderen die met deze armoede te maken hebben en die dit goed kunnen gebruiken.
Kijk voor informatie naar de website www.speelgoedbankzeeland.nl