Kindregelingen: alle kinderen doen mee in Hulst

De gemeente Hulst heeft verschillende regelingen en voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. Sommige regelingen zijn specifiek gericht op kinderen van ouders met een minimuminkomen.

Het kan voorkomen dat kinderen om financiële redenen van de ouders niet kunnen meedoen aan sport-, cultuur- en/of schoolactiviteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan daardoor aan de zijlijn. De gemeente Hulst wil ook deze kinderen volledig mee laten doen! Hiervoor werkt de gemeente o.a. samen met de stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen.

Welke kinderen komen in aanmerking?
Ouders en/of verzorgers van schoolgaande kinderen woonachtig in de gemeente Hulst in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een beroep doen op ondersteuning van de stichting Leergeld ZeeuwsVlaanderen, indien zij bepaalde activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Wat kan aangevraagd worden?
Ouders en/of verzorgers kunnen bij Leergeld Zeeuws-Vlaanderen een aanvraag indienen om hun kind(eren) te kunnen laten meedoen. Ondersteuning kan op drie verschillende gebieden plaatsvinden: onderwijs, sport en cultuur.

• Onderwijs

Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan bij Leergeld een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een vergoeding van de ouderbijdrage, deelname aan een schoolreisje of schoolkamp, voor de aanschaf van een laptop/computer voor schoolgebruik of voor overige noodzakelijke schoolkosten. Als een kind met de fiets naar school moet, kan Leergeld u wellicht ondersteunen om een fiets aan te schaffen.

• Sport

Via sport kan een kind sportief leren omgaan met andere kinderen en met winnen en verliezen. Leergeld kan hierbij ondersteunen met een vergoeding voor de contributie van de sportclub. Soms kan daarnaast worden geholpen bij de aanschaf van sportkleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Ook deelname aan zwemles behoort tot de mogelijkheden. Leergeld doet hiervoor vaak een beroep op het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland.

• Cultuur

Ook op het gebied van cultuur kan een aanvraag bij Leergeld worden ingediend. Hierdoor kan een kind bijvoorbeeld deelnemen aan muziekles of balletles. Ook overige activiteiten, zoals deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden. Leergeld doet hiervoor vaak een beroep op het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland.

Verstrekt Leergeld geld aan de ouders?

Nee, de aanvrager ontvangt geen geld. Leergeld treft de regelingen voor kinderen rechtstreeks met verenigingen, winkels of scholen. Als er dus een betaling plaats moet vinden, rekent Leergeld dit direct af met de betreffende vereniging, winkel of school. Leergeld Zeeuws-Vlaanderen hanteert maximumbedragen voor de vergoedingen.

Waar kunt u terecht?

Wilt u een aanvraag voor ondersteuning aan uw kind(eren) voor onderwijs, sport en/of cultuur indienen? Ga dan naar de website van Leergeld Zeeuws-Vlaanderen via www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen. Klik daar op de knop “Doe een aanvraag!” en vul uw gegevens in. Leergeld neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak.

Leergeld neemt dan samen met u de aanvraag volledig door en bespreekt de mogelijkheden. Daarbij bekijkt Leergeld ook of er wellicht al voorzieningen bestaan via de gemeente of een andere instantie of organisatie waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijst Leergeld u door naar de betreffende instantie. Indien gewenst kan Leergeld u assisteren bij het aanvragen van deze voorziening.

Leergeld streeft er naar om binnen een periode van 2 tot 8 weken een helder antwoord te geven op de aanvraag.

Leergeld is tenslotte ook intermediair voor de stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland

Voor deelname van jeugd aan sport en culturele activiteiten werkt de gemeente samen met het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland. Zij zorgen ervoor dat kinderen in de leeftijd tot achttien jaar die graag willen sporten of deel willen nemen aan culturele activiteiten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders onvoldoende inkomen hebben, toch lid kunnen worden van een sport- en culturele vereniging. Denk hierbij aan kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering of betrokken zijn geraakt in de schuldsanering. Door het fonds kunnen deze kinderen, ondanks de lastige financiële thuissituatie, dus toch bijvoorbeeld actief voetballen, tennissen, hockeyen, aan atletiek doen, maar ook bijvoorbeeld lid worden van de scouting, deelnemen aan muziek- en danslessen of een knutselclub, etc.

Het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland keert geen geld uit aan de jeugdigen of aan hun ouders, maar betaalt rechtstreeks aan de sportclub of aan de culturele instelling. Zij betalen voor de deelnemer van het Jeugdfonds sport bijvoorbeeld de contributie van de sportclub en/of vergoeden de sportspullen en -kleding tot een maximum van 225 euro per jaar per kind.

De bijdrage uit het fonds voor cultuur bedraagt maximaal 450 euro per jaar. Ouders, kinderen, sportverenigingen en cultuurinstellingen, kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door zogenaamde intermediairs. Dit is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn de medewerker van een consultatiebureau, de (jeugd)hulpverlener of de maatschappelijk werker van Hulst voor Elkaar. Ook de gemeente kan een aanvraag voor u verzorgen.

Toekenning vindt plaats voor een kalenderjaar. Indien gewenst moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag worden ingediend. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd actief deelneemt aan de activiteiten waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen die zwemles willen nemen en nog niet over een A of B-diploma beschikken, kunnen ook hiervoor een beroep doen op het Jeugdfonds sport en cultuur. Dit is speciaal zo geregeld voor de gemeente Hulst, omdat er in Hulst geen zwemlessen worden georganiseerd vanuit de basisscholen. Ook kinderen uit gezinnen die bekend zijn in het kader van een schuldhulpverleningstraject komen in aanmerking.

Voor meer informatie over het Jeugdfonds sport en cultuur Zeeland kunt u terecht op www.jeugdfondssportencultuur.nl en kies voor de regio Zeeland.

Zwemabonnement gezin met kind(eren)

Gezinnen met kinderen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in de zomermaanden van de gemeente Hulst een gezinsabonnement voor het buitenzwembad in Kloosterzande ontvangen. Ook gezinnen met kinderen die in een schuldhulpverleningstraject zitten, komen hiervoor in aanmerking. Regulier kost een dergelijk abonnement zo’n 100 euro.

Rechtsbijstand/Juridisch advies

U kunt gratis juridisch advies inwinnen bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket beoordeelt uw situatie en maakt een zogenaamd diagnosedocument. Mocht u daarna besluiten de juridische procedure voort te zetten, dan worden de kosten van de eigen bijdrage van rechtsbijstand verlaagd met € 54,- omdat u in het bezit bent van een diagnosedocument van het Juridisch Loket.

Als u een rechtszaak wilt beginnen of voor de rechter moet verschijnen, heeft u soms een advocaat nodig. Een advocaat is bevoegd om procedures te voeren bij de rechtbank. Het Juridisch Loket kan u niet bijstaan in een procedure.

Wel kan het Juridisch Loket u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt en u informatie geven over de kosten. De hulp van een advocaat is niet gratis. De Raad voor de Rechtsbijstand bekijkt of u subsidie krijgt voor de advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand). Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u aan de advocaat eenmalig een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen.

Als uw situatie is beoordeeld door het Juridisch Loket, daar een diagnosedocument is opgesteld en u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan wordt bij inschakeling van een advocaat de eigen bijdrage dus verlaagd met € 54,-. Daarnaast dient u nog de griffiekosten te betalen. De advocaat vraagt voor u de subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Kijk voor meer informatie op www.juridischloket.nl

Formulierenbrigade

Heeft u wel eens moeite om uw post te begrijpen? Of vindt u het lastig om digitaal een formulier in te vullen? Daar hoeft u zich zeker niet voor te schamen. Veel mensen hebben hier problemen mee. Als u niemand in uw omgeving heeft die u kan helpen, dan kunt u gebruik maken van de diensten van de Formulierenbrigade van Stichting Hulst voor Elkaar.

Wat doet de Formulierenbrigade?

U kunt bij de Formulierenbrigade terecht voor bijvoorbeeld de aangifte voor de Belastingdienst, of voor uw zorg- of huurtoeslag. Of het begrijpen van ingewikkelde post, zoals een brief van de overheid. Onze vrijwilligers zijn hier speciaal voor opgeleid. Zij kennen de regels en helpen u graag bij uw post en het invullen van uw formulieren. Uiteraard is dit gesprek vertrouwelijk. U krijgt ook tips hoe u uw administratie goed kunt ordenen.

Waar en wanneer?

De Formulierenbrigade van Hulst voor Elkaar houdt spreekuur in de Gemeentewinkel. U kunt een afspraak maken, of naar het open spreekuur komen. Bij het open spreekuur dient u rekening te houden met een mogelijke wachttijd. Liever niet wachten? Maak dan een afspraak. Wanneer u niet goed ter been bent, of er zijn andere redenen dat u liever thuis advies krijgt, dan mag u dat verzoek altijd bij Hulst voor Elkaar neerleggen. De medewerkers van Hulst voor Elkaar beslissen vervolgens waar het gesprek het beste kan plaatsvinden. Dit hangt ook af van de beschikbaarheid van vrijwilligers.

Praktische informatie

  • Het inloopspreekuur vindt iedere donderdag plaats van 9:00 – 11:30 uur.
  • U kunt ook een afspraak maken. Het afsprakenspreekuur is iedere vrijdag van 9:00 – 12:00 uur, te bereiken via het telefoonnummer van Hulst voor Elkaar: 0114 – 684 700

Schuldhulpverlening en/of budgetbeheer

Bij kleine(re) schulden is het meestal nog niet direct nodig om professionele hulp te zoeken. U kunt zelf ook een oplossing proberen te vinden. De Nibud website www.zelfjeschuldenregelen.nl helpt u daarbij.

Ook de stichting SchuldHulpMaatje kan u helpen. Voorkom dat schulden erger worden en vraag zo snel mogelijk hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt u graag weer op weg met de geldzaken. Dan krijgt u weer rust. En de hulp is gratis. Elke lokale organisatie van SchuldHulpMaatje is aangesloten bij de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Voor meer informatie of direct aanmelden kunt u terecht op https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/hulst.

Heeft u vragen en problemen met schulden en het verantwoord omgaan met geld en komt u er zelf niet uit? Dan kunt u voor professionele hulp en ondersteuning terecht bij Hulst voor Elkaar. Zij helpen u graag! Hulst voor Elkaar is telefonisch bereikbaar via tel. 0114 – 684 700.

Kom je niet meer uit met je geld of heb je problematische schulden?

Zodra er sprake is van een problematische schuldensituatie en er geen mogelijkheden meer zijn om zelf of via uw eigen netwerk uw schulden op te lossen, dan kan schuldhulpverlening u misschien uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen. U kunt een aanmeldgesprek voor schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente Hulst. Het aanvraagformulier voor een aanmeldgesprek schuldhulpverlening vindt u op www.gemeentehulst.nl. Uiteraard is het formulier ook in de gemeentewinkel voor u beschikbaar.

Na ontvangst van het volledig door u ingevulde en ondertekende formulier zal u door de gemeente worden uitgenodigd voor een gesprek over de mogelijkheden die schuldhulpverlening u mogelijk kan bieden. Als voorwaarde moet u in ieder geval in de gemeente Hulst wonen en ouder zijn dan achttien jaar.

Om verder te bepalen of een schuldhulpverleningstraject geschikt voor u is, wordt daarnaast o.a. gekeken naar:

  • hoe stabiel uw inkomen is;
  • hoe uw sociale netwerk eruitziet;
  • wat voor soort schulden u heeft;
  • of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen;
  • of u voldoende gemotiveerd bent om uw schuldenproblemen aan te pakken.

Indien er sprake is van een problematische schuldensituatie en u in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject, dan wordt uw aanvraag door de gemeente doorgestuurd naar de kredietbank. De gemeente Hulst heeft met de Kredietbank West-Brabant hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De kredietbank zal dan uw aanvraag schuldhulpverlening verder in behandeling nemen en onderzoeken welke vorm van schuldhulpverlening het beste bij uw persoonlijke situatie past. Meer informatie over de dienstverlening van de Kredietbank West-Brabant vindt u op www.kredietbankwestbrabant.nl