Stichting Armoedefonds heeft dit jaar ruim 13.000 schoolspullenpassen uitgedeeld. Met die passen kunnen kinderen voor €50 aan schoolspullen kopen voor het nieuwe schooljaar, zoals een agenda, schriften of gymkleding. Vorig jaar kregen zo’n 10.000 kinderen de pas. Het fonds zag het aantal aanvragen voor de schoolspullenpas de afgelopen jaren sterk stijgen. Aanvragen lopen via lokale hulporganisaties, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Zo’n organisatie geeft aan welke kinderen in hun regio de pas nodig hebben. Volgens het Armoedefonds is het hebben van alle schoolspulletjes belangrijk om mee te kunnen komen in de klas, zowel qua onderwijs als op sociaal vlak.AA