De drie Walcherse gemeenten (Veere, Middelburg en Vlissingen) voeren gezamenlijk het armoedebeleid uit. Dit wordt gedaan door Orionis Walcheren. De voorzieningen zijn te vinden in het Beleidsplan Armoedebeleid Walcheren 2015-2018 ‘Naar een integrale aanpak’. Eind 2018 wordt gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan.

Laag inkomen? Hulp en ondersteuning

De gemeente Veere probeert de burgers zoveel mogelijk zelf te laten doen. Daarnaast staan familie, vrienden en kennissen voor elkaar klaar om te helpen. Als dit niet lukt, dan willen we als gemeente hulp en ondersteuning aanbieden. We hebben verschillende regelingen, voor jong en oud. Deze regelingen zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering maar voor iedereen met een laag inkomen. Al deze regelingen zijn aan te vragen bij Orionis Walcheren. https://www.orioniswalcheren.nl/

Bijzondere bijstand

Inwoners van Veere met een laag inkomen, kunnen geld krijgen om bijzonder hoge kosten te betalen. Bijvoorbeeld als de wasmachine kapot gaat als iemand ziek is of een handicap heeft. Dit heet bijzondere bijstand. Als u niet heeft kunnen sparen, maar deze kosten toch moet uitgeven, kunt u contact opnemen met Orionis Walcheren.

Klik hier https://www.orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-inkomen/bijzondere-bijstand.html voor meer informatie over bijzondere bijstand: op deze site staat wanneer u bijzondere bijstand kunt krijgen en hoe u het aan kunt vragen.

Inkomenstoeslag

Als u al 3 jaar of langer een laag inkomen heeft, dan heeft u  misschien recht op individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag kunt u 1 keer per 12 maanden aanvragen. Wanneer u deze toeslag ontvangt, kan u zelf bepalen waaraan u dit uitgeeft.

Klik hier https://www.orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-inkomen/individuele-inkomens-toeslag.html voor meer informatie over inkomenstoeslag. U kunt hier vinden wanneer u inkomenstoeslag kunt krijgen, de hoogte van de toeslag en hoe u het kunt aanvragen.

Studietoeslag

Jongeren met een beperking kunnen hun opleiding vaak minder goed combineren met een bijbaan. Wanneer u een beperking heeft, maakt u kans op studietoeslag. De studie toeslag is dan een financieel steuntje in de rug om door te blijven gaan met de studie, want een diploma vergroot kans op werk. De regeling zorgt ervoor dat mensen die niet in staat zijn het minimum loon te verdienen, een bijdrage krijgen, zodat ze wel kunnen studeren.

Klik hier https://www.orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-inkomen/individuele-studie-toeslag.html voor meer informatie over studietoeslag. U kunt hier vinden wanneer u studietoeslag kunt krijgen, de hoogte van de toeslag en hoe u het kunt aanvragen.

Fonds cultuur, sport en onderwijs

Wanneer u niet zoveel te besteden heeft, is het vaak moeilijk om geld vrij te maken voor sportieve, culturele of educatieve activiteiten. Als u een minimuminkomen heeft kunt u hiervoor een financiële bijdrage krijgen uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs. U kunt denken aan: lidmaatschap bij een sportclub, zwembadkaarten, toneel theater en bioscoopbezoek. Deze regeling geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Klik hier https://www.orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-inkomen/fonds-cultuur-sport-en-onderwijs.html voor meer informatie. U kunt hier vinden wanneer u deze regeling kunt ontvangen, de hoogte van de toeslag en hoe u het kunt aanvragen.

Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland

Deze regeling is alleen voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit. Wanneer ouders niet genoeg inkomen verdienen, kan het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur Zeeland een financiële bijdrage leveren. Kinderen kunnen met dat geld gebruik maken van sportieve en culturele activiteiten. Deze regeling lijkt op Fonds Cultuur, sport en onderwijs, het verschil is dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur, alleen voor kinderen tussen de 4 en 18 is.

Klik hier https://www.orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-inkomen/jeugdfonds-sport-en-cultuur.html voor meer informatie. U kunt hier vinden wanneer u deze regeling kunt ontvangen, de hoogte van de toeslag en hoe u het kunt aanvragen.

Collectieve zorgverzekering Gemeenten

Als u een laag inkomen heeft, biedt Orionis Walcheren samen met verzekeraar CZ uw een collectieve zorgverzekering gemeenten.

Met deze regeling krijgt u:

  • Korting op de premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering;
  • Ruime vergoedingen op ziektekosten

Klik hier https://www.orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-inkomen/collectieve-zorgverzekering-gemeenten.html voor meer informatie. U kunt hier vinden wanneer u deze regeling kunt ontvangen, de hoogte van de toeslag en hoe u het kunt aanvragen.

Vrijwilligerspremie

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ en doet u vrijwilligerswerk? Misschien komt u in aanmerking voor een vrijwilligerspremie. De vrijwilligerspremie is € 63,65 per maand en betalen wij achteraf, één keer per jaar, uit.

Klik hier https://www.orioniswalcheren.nl/extra-bij-laag-inkomen/vrijwilligerspremie.html voor meer informatie. U kunt hier vinden wanneer u deze regeling kunt ontvangen en hoe u deze premie kunt aanvragen.

Overig

Op Walcheren zijn er nog veel meer organisaties die u hulp en ondersteuning kunnen bieden. Hieronder ziet u hiervan een overzicht:

Kledingbank Zeeland

Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. De Kledingbank is gevestigd in Middelburg. U bent altijd welkom. Voor meer informatie kunt u op de website kijken: www.kledingbank-zeeland.nl

Stichting Leergeld

Kinderen weer laten meedoen! Dat is het doel van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld geeft gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar financiële ondersteuning, zodat kinderen mee kunnen op schoolreis, gaan sporten of muziekles krijgen. Dit kan ook gebruikt worden voor een fiets of computer. Op de website vindt u meer informatie: www.leergeld.nl/

Stichting Vakantie Minima Walcheren

Stichting Vakantie Minima Walcheren biedt twee keer per jaar low-budget vakanties aan voor mensen met een lager inkomen. In de zomer wordt er een vakantie georganiseerd voor gezinnen met kinderen en rond september 2019 wordt er een seniorenreis georganiseerd. Op de site kunt u meer informatie vinden over de reizen, voorwaarden en ervaringen. stichtingvmw.nl/

Voedselbank Walcheren

Wanneer u niet voldoende eten kunt kopen, doordat u een laag inkomen heeft, kunt u aankloppen bij de voedselbank Walcheren. De voedselbank is gevestigd in Middelburg. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.voedselbankwalcheren.nl/

Contact

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Orionis Walcheren www.orioniswalcheren.nl/

Receptie
Oostsouburgseweg 10
4382 NH Vlissingen
maandag t/m vrijdag tussen 08:15-16:30 uur

Telefoon
0118-432700
Het Klant Contact Centrum is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:00-17:00 uur.
Met feestdagen hebben we aangepaste openingstijden. Deze staan op de startpagina bij Actueel.