Informatie over zowel het algemene armoedebeleid als het beleid inzake kinderen in armoede. Informeer bij uw consulent bij de gemeente Terneuzen of er een regeling op uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Regeling
Norm Bedrag
Jeugdsportfonds 120% € 225
Jeugdcultuurfonds 120% € 450
Gemeentelijk(zomer)zwembad-abonnement 100% Verstrekking in natura via gemeente.
Educatie kindpakket voor o.a.fietsen, computers en schoolkosten (middelen en activiteiten) 120% € 500 (12-18 jaar)€ 350 (4-12 jaar)

Via Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld (inclusief Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp € 2.500 per gemeente en € 25 per kind per gemeente.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Regeling Norm Bedrag Opmerking
Maatschappelijke Participatie 110% € 100
Individuele Bijzondere Bijstand 110% Maatwerk
Individuele Inkomenstoeslag 110% € 350, € 450 en € 500 Afhankelijk van norm.
Collectieve Ziektekostenverzekering CZ Gemeente Extra en Gemeente Extra Uitgebreid 120% € 37,58 Bedrag 2017 per maand per deelnemer.
Gezinsabonnement Zwembad 100% In natura Kindpakket
Individuele Studietoeslag 110% € 350
Schuldhulpverlening Geen. Geen drempel.
Kwijtschelding 100% Landelijke regels.