De Gemeente Sluis ons nog  geen informatie verstrekt over het armoedebeleid binnen deze gemeente.