Kadernota Integraal Armoedebeleid

De vijf Bevelandse gemeenten zijn bezig met de ontwikkeling van de Kadernota Integraal Armoedebeleid. De planning is dat deze kadernota medio 2017 wordt vastgesteld.

———————————————

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)  van GR De Bevelanden voert het minimabeleid uit van de vijf Bevelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal

LAAG INKOMEN? TIPS EN REGELINGEN

Op deze webpagina en in de folder laag inkomen is een beknopt overzicht opgenomen van alle inkomensondersteunende regelingen voor tegemoetkomingen  voor iedereen die  rond moet komen met een laag inkomen én woonachtig is in de Bevelandse gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal. Deze regelingen zijn er dus niet alleen voor mensen met een uitkering maar voor iedereen met een laag inkomen. Voor meer specifieke informatie per regeling wordt  verwezen naar de website van GR de Bevelanden met een volledig beeld en altijd de juiste en meest actuele informatie van de Bevelandse regelingen.

BIJZONDERE BIJSTAND
Bijzondere bijstand kunt u aanvragen als u onverwacht extra uitgaven heeft. Bijvoorbeeld als uw wasmachine kapot gaat of als uw kind schoolkosten heeft.
Neemt u voordat u kosten maakt, contact op met de afdeling WIZ. Dan bekijken
zij of u in aanmerking komt.

Klik hier voor meer informatie over
– bijzondere bijstand;
– waarvoor kan ik bijzondere bijstand aanvragen;
– bijzondere bijstand op maat;
– hoogte van het bedrag;

DECLARATIEFONDS
Naar de bioscoop, een lidmaatschap afsluiten of een dagje uit? Als u weinig geld
heeft, is het soms moeilijk om wat leuks te doen.
De gemeente Noord-Beveland heeft een eigen declaratiefonds. Inwoners van Noord-Beveland kunnen terecht bij het Sociaal Loket, te bereiken via telefoonnummer: (0113) 37 73 77.

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Als u langer dan drie jaar achter elkaar een laag inkomen heeft, heeft u misschien recht op individuele inkomenstoeslag.
www.grdebevelanden.nl/inkomenstoeslag

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG
Individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking.
www.grdebevelanden.nl/studietoeslag

CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN
Heeft u door een chronische ziekte of handicap extra kosten moeten maken,
die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming krijgen.
www.grdebevelanden.nl/chronischzieken

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING MINIMA
De Bevelandse gemeenten hebben een collectieve zorgverzekering afgesloten met de
CZ groep. We noemen deze verzekering Collectieve Zorgverzekering Minima. Met deze
verzekering bent u voor een aantrekkelijke prijs goed verzekerd en bovendien betalen we
een gedeelte van uw premie.

Aanmelden voor deze collectieve verzekering kan jaarlijks vanaf half november tot uiterlijk
het einde van het jaar.
Meer informatie, voorwaarden en aanmelden: www.grdebevelanden.nl/zorgverzekering

SCHULDDIENSTVERLENING
Heeft u schulden en weet u niet meer wat u moet doen? Dan is het goed te weten dat u er niet alleen voor staat. Bij wet is geregeld dat de gemeente u helpt als u financiële problemen heeft. Inwoners van de gemeente Goes, kunnen terecht bij de afdeling WIZ van GR de Bevelanden.
www.grdebevelanden.nl/schulden

OVERIGE HULP
Hieronder noemen we nog een aantal regelingen en organisaties waar u mogelijk ook
een beroep op kunt doen als u een laag inkomen heeft.

Kwijtschelding
Kwijtschelding van de gemeentelijke belasting kan worden aangevraagd bij: www.sabewazeeland.nl

Tijdelijke huurverlaging
Woont u nog maar net in een nieuwe huurwoning? Heeft u huurtoeslag aangevraagd of moet u dit nog doen? Vraag dan uw woningcorporatie om tijdelijke huurverlaging. Zodra u de huurtoeslag (met terugwerkende kracht) ontvangt, kunt u dan het openstaande bedrag aan de woningcorporatie
terugbetalen.

Huur- en zorgtoeslag
Bij de belastingdienst toeslagen kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten van uw zorgverzekering
(zorgtoeslag) en de huur (huurtoeslag).
www.toeslagen.nl

Heffingskortingen
Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door heffingskortingen hoeft u minder belasting en premies te betalen.
www.belastingdienst.nl

Voedselbank De Bevelanden
De voedselbank verstrekt voedselpakketten aan mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
www.voedselbankdebevelanden.nl

Kledingbank Zeeland
Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. De Kledingbank is gevestigd in Middelburg.
www.kledingbank-zeeland.nl

Ruilwinkel Goes
In de Ruilwinkel speelt geld geen rol: alles draait om punten. Punten verdienen door spullen in te leveren. U kunt uw verdiende punten weer uitgeven aan aangeboden spullen van anderen.
www.ruilwinkelgoes.nl

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Als u meer wilt weten over deze regelingen of hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling WIZ.

Bezoekadres, alleen op afspraak te bezoeken
Stadskantoor in Goes
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Contact
Website: www.grdebevelanden.nl/wiz
Telefoon: (0113) 239 100
E-mail: info@grdebevelanden.nl

Openingstijden
Maandag tot en met donderdag 08.30 tot 17.00 uur
en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur.

Cliëntenraad Bijstand en Minima
Voor vragen en hulp kunt u ook terecht bij de cliëntenraad van de afdeling WIZ GR de Bevelanden. De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen in de Bevelandse gemeenten. De cliëntenraad denkt ook mee over het minimabeleid.
U kunt hen bereiken via de e-mail: clientenraad@grdebevelanden.nl.

Aan de inhoud van deze website en de folder laag inkomen  kunt u geen rechten ontlenen.