Kadernota Integraal Armoedebeleid

De vijf Bevelandse gemeenten zijn bezig met de ontwikkeling van de Kadernota Integraal Armoedebeleid. De planning is dat deze kadernota medio 2017 wordt vastgesteld.

———————————————

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)  van GR De Bevelanden voert het minimabeleid uit van de vijf Bevelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal

LAAG INKOMEN? TIPS EN REGELINGEN

Op deze webpagina is overeenkomstig de folder laag inkomen een beknopt overzicht opgenomen van alle inkomensondersteunende regelingen voor tegemoetkomingen  voor iedereen die  rond moet komen met een laag inkomen én woonachtig is in de Bevelandse gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of Reimerswaal. Deze regelingen zijn er dus niet alleen voor mensen met een uitkering maar voor iedereen met een laag inkomen. Voor meer specifieke informatie per regeling wordt  verwezen naar de website van GR de Bevelanden met een volledig beeld en altijd de juiste en meest actuele informatie van de Bevelandse regelingen.

BIJZONDERE BIJSTAND

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen als u onverwacht extra uitgaven heeft. Bijvoorbeeld als uw wasmachine kapot gaat of als uw kind schoolkosten heeft.
Neemt u voordat u kosten maakt, contact op met de afdeling WIZ. Dan bekijken zij of u in aanmerking komt.

Klik hier voor meer informatie over:
bijzondere bijstand;
– waarvoor kan ik bijzondere bijstand aanvragen;
– bijzondere bijstand op maat;
– hoogte van het bedrag.

DECLARATIEFONDS

Naar de bioscoop, een lidmaatschap afsluiten of een dagje uit? Als u weinig geld heeft, is het soms moeilijk om wat leuks te doen. Daarom heeft de afdeling WIZ het declaratiefonds. www.grdebevelanden.nl/declaratiefonds

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Als u langer dan drie jaar achter elkaar een laag inkomen heeft, heeft u misschien recht op individuele inkomenstoeslag.
www.grdebevelanden.nl/inkomenstoeslag

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG

Individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking.
www.grdebevelanden.nl/studietoeslag

CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

Heeft u door een chronische ziekte of handicap extra kosten moeten maken, die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming krijgen.
www.grdebevelanden.nl/chronischzieken

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING MINIMA

De Bevelandse gemeenten hebben een collectieve zorgverzekering afgesloten met de CZ groep. We noemen deze verzekering Collectieve Zorgverzekering Minima. Met deze verzekering bent u voor een aantrekkelijke prijs goed verzekerd en bovendien betalen we een gedeelte van uw premie.

Aanmelden voor deze collectieve verzekering kan jaarlijks vanaf half november tot uiterlijk het einde van het jaar.
Meer informatie, voorwaarden en aanmelden: www.grdebevelanden.nl/zorgverzekering

SCHULDDIENSTVERLENING

Heeft u schulden en weet u niet meer wat u moet doen? Dan is het goed te weten dat u er niet alleen voor staat. Bij wet is geregeld dat de gemeente u helpt als u financiële problemen heeft. Inwoners van de gemeente Borsele kunnen voor hulp bij schulden terecht bij de Kredietbank West-Brabant.
Dat kan per telefoon: 076-5294217 of per  mail: kwb_regio4@breda.nl

OVERIGE HULP

Hieronder noemen we nog een aantal regelingen en organisaties waar u mogelijk ook een beroep op kunt doen als u een laag inkomen heeft.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van de gemeentelijke belasting kan worden aangevraagd bij: www.sabewazeeland.nl

Tijdelijke huurverlaging

Woont u nog maar net in een nieuwe huurwoning? Heeft u huurtoeslag aangevraagd of moet u dit nog doen? Vraag dan uw woningcorporatie om tijdelijke huurverlaging. Zodra u de huurtoeslag (met terugwerkende kracht) ontvangt, kunt u dan het openstaande bedrag aan de woningcorporatie terugbetalen.

Huur- en zorgtoeslag

Bij de belastingdienst toeslagen kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten van uw zorgverzekering
(zorgtoeslag) en de huur (huurtoeslag).
www.belastingdienst.nl

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door heffingskortingen hoeft u minder belasting en premies te betalen.
www.belastingdienst.nl

Voedselbank De Bevelanden

De voedselbank verstrekt voedselpakketten aan mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
www.voedselbankdebevelanden.nl

Kledingbank Zeeland

Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. De Kledingbank is gevestigd in Middelburg.
www.kledingbank-zeeland.nl

Ruilwinkel Goes

In de Ruilwinkel speelt geld geen rol: alles draait om punten. Punten verdienen door spullen in te leveren. U kunt uw verdiende punten weer uitgeven aan aangeboden spullen van anderen.
www.ruilwinkelgoes.nl

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Als u meer wilt weten over deze regelingen of hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling WIZ.

Bezoekadres, alleen op afspraak te bezoeken
Stadskantoor in Goes
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Contact
Website: www.grdebevelanden.nl/wiz
Telefoon: (0113) 239 100
E-mail: info@grdebevelanden.nl

Openingstijden
Maandag tot en met donderdag 08.30 tot 17.00 uur
en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur.

Cliëntenraad Bijstand en Minima
Voor vragen en hulp kunt u ook terecht bij de cliëntenraad van de afdeling WIZ GR de Bevelanden. De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen in de Bevelandse gemeenten. De cliëntenraad denkt ook mee over het minimabeleid.
U kunt hen bereiken via de e-mail: clientenraad@grdebevelanden.nl.

Aan de inhoud van deze website en de folder laag inkomen  kunt u geen rechten ontlenen.