De Gemeente Hulst ons nog geen informatie verstrekt over het armoedebeleid binnen deze gemeente.