Wij zullen u vanaf heden op de hoogte brengen van activiteiten die worden ontplooid door deelnemers van het Zeeuws Pact.

Prinses Ireneschool: Concreet houdt hulp aan kinderen voor de Prinses Ireneschool in dat onze directeur, Ruud Sturm, aanspreekpunt is wanneer u (verborgen) armoede signaleert of zelf niet weet hoe u het financieel rond moet krijgen voor uw kind(eren).
Het mailadres van Ruud is:  ireneschool@alberoscholen.nl 
Natuurlijk kunt u hem ook aanspreken. Hij zal dan kijken welke hulp er geboden kan worden.

Verdere informatie vindt u op de website: https://www.ireneschoolgoes.nl/voor-ouders/zeeuws-armoede-pact

‘t Honk: Concreet houdt dit voor ‘t Honk in dat onze directie Margreet Wabeke aanspreekpunt is, wanneer u (verborgen) armoede signaleert of zelf niet weet hoe u het finacieel rond moet krijgen voor uw kind(eren).
Het mailadres van Margreet is: directie@hethonk.nl.
Natuurlijk kunt u haar ook aanspreken. Zij zal dan kijken welke hulp er geboden kan worden.

Verdere informatie vindt u op de website: https://www.hethonk.nl/voor-ouders/zeeuws-armoede-pact