pzc-logo

17 oktober 2016 | Laatste update17 oktober: 18:24

5000-kk-pzc

@ Thinstock

GOES – Lang niet iedereen is zich ervan bewust: zo’n 5000 Zeeuwse kinderen groeien op in armoede.

Om te voorkomen dat deze kinderen buiten de boot vallen, hebben gemeenten en verschillende organisaties vorig jaar een Zeeuws pact gesloten. Nu sluiten de Alpha scholengroep, Nobego en Kinderopvang Walcheren zich erbij aan. De nieuwkomers ondertekenden maandagmiddag het Zeeuws pact in het gemeentehuis in Goes. Een belangrijke stap. Want mensen die niet veel geld hebben schreeuwen dat niet van de daken. Ook al heeft elke Zeeuwse gemeente regelingen om bijvoorbeeld te zorgen dat kinderen van minima kunnen sporten, wordt er lang niet altijd gebruik van gemaakt.

“Mensen schamen zich om ernaar te vragen”, verklaart voorzitter Tom van Aalst van Splinter, platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland. Zo houdt Middelburg al jaren geld over, omdat mensen die er recht op hebben geen gebruik van maken, vertelt wethouder Chris Simons van Middelburg.

Gemeenten hebben moeite om de regelingen voor minima goed onder de aandacht te brengen. Scholen bijvoorbeeld kunnen, mits ze weten waarop ze moeten letten, beter armoede signaleren. Hoe ze dat moeten doen en hoe ze daar mee om moeten gaan, staat in het Zeeuws pact. “Het is een kompas voor gemeenten en organisaties in de complexe wereld van armoede”, legt Marjolein Borgers van stichting Vonk uit. “Het pact leert je hoe je kunt zien dat iemand in armoede leeft, wat de gevolgen voor kinderen zijn en hoe je het mogelijk kunt oplossen.”

Bron: website PZC