THOLEN – De gemeente Tholen heeft in 2017 ruim 100.000 euro uitgegeven voor de bestrijding van kinderarmoede. Vanuit de Rijksoverheid heeft de gemeente in 2017 een bedrag gekregen van 92.738 euro om armoede onder kinderen te bestrijden. Het geld is in een speciale pot gekomen voor de zogenaamde activeringsregeling.

Deze regeling zorgt ervoor dat kinderen toch naar school of naar een vereniging kunnen, terwijl de ouders daar eigenlijk geen geld meer voor hebben. In 2017 is in totaal 106.000 euro uitgegeven aan deze regeling: 88.000 euro voor het volgen van onderwijs en nog eens 18.000 euro voor sportabonnementen, muzieklessen en/of vouchers voor sportattributen.

“Om meer kinderen die met armoede te maken hebben te bereiken, armoede zo vroeg mogelijk bij kinderen te signaleren en snel en adequaat te kunnen helpen, hebben we ons het afgelopen jaar gericht op intensievere samenwerking en afstemming met partijen die betrokken zijn bij het bestrijden van armoede onder Thoolse kinderen”, stelt de gemeente Tholen. Te denken valt aan organisaties zoals Stichting Leergeld, Nationaal fonds Kinderhulp, Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds, Leger des Heils, onderwijs en de GGD.

Onlangs werd bekend dat minstens twintig gemeenten het geld vanuit het Rijk niet hebben gebruikt waarvoor het bedoeld is en het zelfs in de algemene middelen werd gestopt. Daarom stelde Jan Heshof (PvdA) vragen aan het college.

Bron: Internetbode