Gemeente Vlissingen gaat in samenwerking met de woningcorporatie L’escaut, Orionis en Porthos inzetten op vroegsignalering van huurschulden. Het doel van de aanpak is schuldenproblematiek in een vroegtijdig stadium integraal aan te pakken, waardoor wordt voorkomen dat schulden teveel oplopen. De betrokken organisaties willen hiermee voorkomen dat het voor bewoners zover komt dat schuldsanering of uithuisplaatsing nodig is.

Orionis, Porthos en L’escaut hebben afspraken gemaakt om vroegsignalering van huurschulden binnen de gemeente Vlissingen vorm te geven. De afspraken zijn verwerkt in een overeenkomst. Deze werd op donderdag 25 oktober ondertekend. In eerste instantie wordt de aanpak ingezet voor een periode van 2 jaar. Medio september 2019 zullen de resultaten en opbrengsten van deze samenwerking worden gepresenteerd.
Op de foto vlnr: Directeur L’escaut Robert de Ridder, wethouder Sem Stroosnijder, directeur Orionis Hans Feenstra en wethouder Albert Vader. Foto: PR gem. Vlissingen

Bron: De Faam