KLEDING

Kledingbank Zeeland
0118 – 55 84 64
http://www.kledingbank-zeeland.nl/

VOEDSEL

Voedselbank
0118 – 62 73 79
http://www.voedselbankwalcheren.nl/

SPORT/CULTUUR

Fonds cultuur, sport en onderwijs
0118 – 43 27 00
http://www.orioniswalcheren.nl

Jeugdsportfonds
0113 – 27 71 06
http://www.zeeland.jeugdsportfonds.nl

Leger des Heils Korps Walcheren (Zingen met je kind)
0118 – 61 48 77
http://www.legerdesheils.nl/korpswalcheren

TWEEDEHANDS

Speelgoedbank (Let op: thans gevestigd op Lange Zelke 50, 4381 GA Vlissingen)
06-53 21 01 47
http://www.speelgoedbankzeeland.nl/

Leger des Heils Korps Walcheren
0118 – 61 48 77
http://www.legerdesheils.nl/korpswalcheren

De snuffelhoek
0118 – 41 74 67
http://www.snuffelhoek.info/

Kringloopwinkel Orionis Vlissingen
0118 – 46 55 12
http://www.orioniswalcheren.nl/Kringloopwinkel/Paginas/Contactgegevens%20en%20bereikbaarheid.aspx

Een Xandermaal Vlissingen
0118 – 44 01 87
http://www.arduin.nl/bezoekers/werken/eenXandermaal.asp

OVERIG

Sociale Verzekeringsban
(voor aanvraag kinderbijslag)
https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/index.jsp

Belastingdienst Toeslagen (voor aanvraag kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget)
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/toeslagen

Stichting Leergeld
0118 – 41 89 30
http://www.leergeld.nl/walcheren/

Vergoeding leerlingenvervoer
751 40 00
https://www.vlissingen.nl/inwoner/digitaal-loket/zoeken/zoeken-op-alfabet/pdproduct/leerlingenvervoer-kosten-95/section.html

Stichting Scholenvervoer Zeeland
https://www.scholierenvervoerzeeland.nl/

Bijzondere bijstand (vergoeding maatwerkvoorzieningen, collectieve zorgverzekering, chronisch zieken en gehandicapten)
0118 432700
www.orioniswalcheren.nl

Stichting Vakanties Minima Walcheren
0118 435385
www.stichtingvmw.nl

 

Download
Wilt u de sociale kaart van Vlissingen downloaden als pdf? Klik dan hieronder op de knop.
DOWNLOAD →